Afasia

Afasialla tarkoitetaan kielellistä häiriötä, joka on seurausta aivojen vauriosta. Afasiaa aiheuttavat eniten aivoverenkiertohäiriöt (aivoinfarkti tai aivoverenvuoto). Afasiaa liittyy myös aivovammoihin, aivokasvaimiin ja dementioihin. Afasian oireita ovat puheen tuottamisen, puheen ymmärtämisen, lukemisen ja/tai kirjoittamisen häiriöt.

Afasian oireita esiintyy hyvin yksilöllisesti erilaisina yhdistelminä ja vaikeusasteina. Afasia vaikeuttaa keskustelua ja ajatusten vaihtamista, siten vuorovaikutustilanteet muiden kanssa voivat olla turhauttavia. Yleensä afasia aiheuttaa haittaa myös arjen selviytymisessä, sosiaalisissa tilanteissa ja oman elämän hallinnassa. Mitä vaikeampi afasia on, sitä suurempaa haittaa se tuo sairastuneen elämään. 

Suomessa 4 000 -5 000 henkilöä saa vuosittain afasian AVH:n seurauksena.