AVH

Aivoverenkiertohäiriö eli AVH on aivojen toimintahäiriö, joka johtuu aivokudoksen vaurioitumisesta. Aivoverenkiertohäiriö syntyy aivoverisuonen tukoksesta eli aivoinfarktista, aivoverisuonen repeämän aiheuttamasta verenvuodosta (ICH) tai lukinkalvonalaisesta verenvuodosta (SAV). Aivojen toimintahäiriöitä voivat aiheuttaa myös aivovamma, aivokasvain tai aivotulehdus.

Aivot säätelevät ihmisen toimintaa. Siksi aivoverenkiertohäiriön aiheuttama kudosvaurio vaikuttaa monin tavoin sairastuneen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Seuraukset ovat aina yksilölliset ja ne riippuvat vaurioalueen sijainnista ja laajuudesta.

Aivoverenkiertohäiriö voi tuottaa ohimeneviä tai pysyviä kehon halvausoireita, tuntopuutoksia, häiriöitä kielellisissä toiminnoissa sekä muussa henkisessä suoriutumisessa. Aivoverenkiertohäiriön yhteydessä esiintyy usein liitännäishäiriöitä, kuten masennusta, voimakasta väsyvyyttä ja tunteiden säätelyn muutoksia.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita on Suomessa noin 82 000. 3/4 sairastuneista on yli 65vuotiaita.

Aivoverenkiertohäiriön tehokasta ennaltaehkäisyä ovat kohonneen verenpaineen ja sydämen eteisvärinän hoito, tupakoinnin lopettaminen, laihduttaminen, liikunta ja terveellinen ruokavalio.