Kokemustoiminta

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemustieto otetaan huomioon sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja koulutuksessa. Kokemustoimijan asiakasnäkökulma on arvokas myös esimerkiksi kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Kokemustoimija toimii siis pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta. Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa.

Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki. Lisätietoja kokemustoimintaverkoston sivuilta.

Yhdistyksellä on kolme koulutettua kokemustoimijaa. Yhdistyksen Kouvolan kokemustoiminnasta saa lisätietoja Tomi Iivoselta ja Etelä-Kymenlaakson Kari Stenholmilta (kts. Yhteystiedot-välilehti).