Yhteystiedot

Kymenlaakson AVH-yhdistys ry

Puheenjohtaja Esa Vitikainen, vitikainenesa@gmail.com puh 040 547 4473

Varapuheenjohtaja Tomi Iivonen, tomi.iivonen@dnainternet.net puh 040 762 6239 

Sihteeri Päivi Viira, paivi.viira@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet v 2018: Punkanen Leena, Mäkinen Aulis, Töyrylä Marjo-Riitta, Vepsä Asko

varajäsenet: Lehtonen Raimo, Leppänen Juhani

 

Jäsenasiat: Leena Punkanen, leena.punkanen@saunalahti.fi puh 040 773 0887

 

Haminan AVH-kerho  Esa Vitikainen vitikainene sa@gmail.com puh 040 547 4473

Karhulan AVH-kerho  Asko Vepsä asko.vepsa@kymp.net puh 050 582 8770

Kuusankosken AVH-kerho  Elma Mäkinen, puh 0400 335 097

Suur-Kouvolan AVH-kerho Tomi Iivonen, tomi.iivonen@dnainternet.net

puh 040 762 6239 

 

 

Ota yhteyttä