Koppi arjesta -vertaisryhmät työikäisille AVH:n sairastaneille

30.11.2023

Koppi arjesta -vertaisryhmä on tarkoitettu työikäiselle AVH:n sairastaneelle, jolla sairauden jälkioireet ovat pääosin lieviä ja näkymättömiä. Ryhmän tavoitteena on auttaa tunnistamaan AVH:n jälkioireiden aiheuttamia muutoksia, tukea muuttuneen elämäntilanteen ymmärtämisessä ja hyväksymisessä sekä saada vertaistukea muilta saman kokeneilta. 

Ryhmiä luotsaavat Aivoliiton koulutetut vertaistukihenkilöt tai vertaisohjaajat. Ryhmä kokoontuu kasvokkain tai verkossa kaikkiaan 12 kertaa noin kolmen kuukauden aikana. Ryhmä on osallistujalle maksuton.

Lue lisää